Is uw huisarts op vakantie of op cursus?

Praktijk Reuvekamp

De praktijk is gesloten op 27+28 juni 2024. Voor spoed dat niet kan wachten tot de week erop, kunt u een 1 toetsen om de waarnemende huisarts te bereiken.

Praktijk Verduijn

De praktijk is in de meivakantie gesloten van 6 t/m 10 mei 2024. Voor spoed dat niet kan wachten tot de week erop, kunt u een 1 toetsen om de waarnemende huisarts te bereiken.

The practice is closed from 6th until 10th of may 2024. For urgent matters please contact the acting GP by pressing 1.

In de zomervakantie is onze praktijk gesloten van 22 juli t/m 9 augustus 2024. Voor spoed dat niet kan wachten kunt u een 1 toetsen om de waarnemende huisarts te bereiken.

Our practice will be closed during the summer holidays from juli 22th to august 9th 2024. For urgent matters please contact the acting GP by pressing 1.

Praktijk Scheeve

De praktijk is gesloten  van 17 juni tot en met 21 juni/practice is closed from 17 june until 21 june

In de zomervakantie van 22 juli tot en met 9 augustus is de praktijk gesloten.

Practice is closed from 22 july until  9 august.

Voor spoedgevallen druk op 1 dan krijgt u een van de waarnemers aan de telefoon

For emergency press 1

Praktijk Honig

In de zomervakantie is onze praktijk gesloten van 12 augustus tot en met 30  augustus 2024. Voor spoed contact u de waarnemende huisarts door 1 te toetsen.

Our practice will be closed during the summer holidays from august 12th to August 30th. For urgent matters please contact the acting GP by pressing 1.