overige info

De afbeelding op de homepage van de website is geschilderd door Wim van Hamburg en getiteld “stilleven voor de dokters”. Zijn website vind je hier


wrattenspreekuur


Privacyreglement van onze praktijk

inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens


Wanneer er zaken gebeuren die u niet bevallen of die mis zijn gegaan, horen wij dit graag. U kunt, om dit te bespreken, een afspraak maken. Een brief schrijven mag ook, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Lukt het niet om hierover een goed gesprek te hebben, dan kan de klachtencommissie bemiddelen.

Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er met hem of haar niet uitgekomen?