Spreekuur praktijk Honig

  • Afsprakenspreekuur / Appointments

Wilt u een afspraak op het spreekuur, bel dan de assistente bij voorkeur tussen 8 en 12.

8.00 – 11.00 uur en van 13.30- 15.00 uur (ma-di-do-vr)

een afspraak duurt 10 minuten en is voldoende voor 1 grotere klacht of 2 kleine vragen. Heeft u meerdere problemen, overleg dan met de assistente of u een 20 minuten afspraak nodig heeft

For an appointment: call between 0800and 1200 am. Consultation hours are between 0800 – 1100 am and 1330-1500 pm. If you wish to discuss more problems, please book a double consultation.

  • telefonisch spreekuur / consultation by phone

13.00 – 13.30 uur. U krijgt direct de huisarts aan de telefoon. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor het opvragen van uitslagen en voor korte vragen. Er bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met de assistente, dat de huisarts u terug belt.

If you like to speak to the doctor over the phone call between 1300 and 1330. The phone consultation is meant for short medical questions, for example to get blood en radiology results.

  • visites / house-calls

Een visite is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen en kunnen voor 10 uur aangevraagd worden.

House-calls are meant for people unable to visit the practice. Please call before 1000 am if you prefer a house-call.

  • lunchpauze:

Deze is tussen 12.00 – 13.00 uur. Wanneer en een spoed is, belt u de praktijk, toets een 1 en u wordt doorverbonden naar de mobiele telefoon van de huisarts.

Lunchbreak is between 1200 and 1300. For urgent matters, call the practice and press 1, you will be transferred to the mobile phone of the doctor.

  • Woensdags is de praktijk gesloten

Op woensdagen kunt u voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend, terecht bij 1 van de andere huisartsen in het pand. U belt dan de praktijk en toets een 1.

On Wednesdays the practice is only open for urgent matters. Please call 0206652055 and press 1. Only for emergencies that can’t wait until the next day.

  • Afspraak bij de psycholoog / POH GGZ: op donderdag kunt u (na verwijzing door de huisarts) een consult krijgen bij de psychologe mw Geraets. Deze afspraak duurt 40 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.

On thursdays you can be seen by the psychologist, mrs Geraets. You need a referral from your doctor.