spreekuur praktijk Reuvekamp

  • Afsprakenspreekuur:

8.10 – 10.40 uur en van 13.20 – 15.00 uur.

Om een afspraak te maken, belt u tussen 8 en 12 met de assistente. Van 13.30 tot 15 uur is de assistente alleen telefonisch bereikbaar voor meedelen van uitslagen, kleine adviezen e.d.

Een afspraak duurt 10 minuten en is voldoende voor 1 grotere klacht of 2 kleine vragen. Heeft u meerdere problemen, overleg dan met de assistente of u een 20 minuten afspraak nodig heeft.

  • telefonisch spreekuur:

13.00 – 13.30 uur. U krijgt direct de huisarts aan de telefoon. Er bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met de assistente, dat de huisarts u terug belt.

  • visites:

Een visite is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen en kunnen voor 10 uur aangevraagd worden.

  • lunchpauze:

Deze is tussen 12.00 – 13.00 uur. Wanneer er spoed is, belt u de praktijk, toets een 1 en u wordt doorverbonden naar de mobiele telefoon van de huisarts.

  • wrattenspreekuur:

Elke dinsdag en donderdag van 13.00 – 15.00 uur kunt u zonder afspraak bij de assistente terecht. Komt dat niet uit, bel haar even om te overleggen voor een ander tijdstip.